Giá Lăn bánh xe Accent 2018 & số tiền trả trước khi mua xe trả góp

0
1508

Giá Lăn bánh xe Accent 2018 & số tiền trả trước khi mua xe trả góp

Xem thêm: Bảng giá xe Hyundai Mới

BẢNG CHI PHÍ ĐĂNG KÝ XE
Hyundai Accent 2018  Accent Base  Accent 1.4MT Full  Accent 1.4AT Base  Accent 1.4AT Full
Giá niêm yết: (đã bao gồm 10% VAT) 425,000,000 470,000,000 499,000,000 540,000,000
STT CÁC KHOẢN CHI PHÍ
1 Thuế trước bạ 10% 42,500,000 47,000,000 49,900,000 54,000,000
2 Lệ phí đăng ký cấp biển số xe TpHCM       11,000,000       11,000,000       11,000,000       11,000,000
3 Dịch vụ đăng ký xe         3,000,000         3,000,000         3,000,000         3,000,000
4 Lệ phí đăng kiểm           340,000           340,000           340,000           340,000
5 Phí sử dụng đường bộ (01 năm)         1,560,000         1,560,000         1,560,000         1,560,000
6 Bảo hiểm TNDS + người ngồi xe           530,000           530,000           530,000           530,000
9 Bảo hiểm thân xe         6,800,000         7,520,000         7,984,000         8,640,000
TỔNG CỘNG    65,730,000    70,950,000    74,314,000    79,070,000
PHƯƠNG THỨC TRẢ THẲNG:
Tiền xe:   425,000,000   470,000,000   499,000,000   540,000,000
Chi phí đăng ký:     65,730,000     70,950,000     74,314,000     79,070,000
Giá xe lăn bánh ( hoàn tất biển số )     490,730,000     540,950,000     573,314,000     619,070,000
PHƯƠNG THỨC TRẢ GÓP:
Khách hàng trả trước: 15%       63,750,000       70,500,000       74,850,000       81,000,000
Ngân Hàng hỗ trợ : 85%   361,250,000     399,500,000     424,150,000     459,000,000
Chi phí đăng ký:       65,730,000       70,950,000       74,314,000       79,070,000
Số tiền cần trả trước   129,480,000  141,450,000  149,164,000  160,070,000

Comments

comments