Giá lăn bánh Santafe bản tiêu chuẩn 2WD

0
489

Hình ảnh,

Xem thêm: Giá Santafe 2018, Elantra 2018, I10 2018,…

BẢNG CHI PHÍ ĐĂNG KÝ XE SANTAFE

Kính gửi : Quý Khách Hàng
Loại xe   : Santafe máy xăng bản tiêu chuẩn 
Giá niêm yết: (đã bao gồm 10% VAT) 1,110,000,000
Giảm giá : 200,000,000
Giá bán : 910,000,000
STT CÁC KHOẢN CHI PHÍ
1  Thuế trước bạ 10% 91,000,000
2  Lệ phí đăng ký cấp biển số xe Tỉnh 1,000,000
3  Lệ phí đăng kiểm 340,000
4 Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1,560,000
5  Bảo hiểm TNDS + người ngồi xe 953,000
TỔNG CỘNG 94,853,000
PHƯƠNG THỨC TRẢ THẲNG:
Tiền xe: 910,000,000
Chi phí đăng ký: 94,853,000
Chi phí lăn bánh ( hoàn tất biển số ) 1,004,853,000

PHƯƠNG THỨC TRẢ GÓP:

Khách hàng trả trước: 15% 136,500,000
Ngân Hàng hỗ trợ : 85% 773,500,000
Chi phí đăng ký: 94,853,000
Chi phí đưa trước 231,353,000

 

Giá lăn bánh Santafe máy dầu bản tiêu chuẩn 2WD,

BẢNG CHI PHÍ ĐĂNG KÝ XE SANTAFE MÁY DẦU TIÊU CHUẨN
Kính gửi : Quý Khách Hàng
Loại xe   : Santafe máy dầu bản tiêu chuẩn
Giá niêm yết: (đã bao gồm 10% VAT) 1,160,000,000
Giảm giá : 180,000,000
Giá bán : 980,000,000
STT CÁC KHOẢN CHI PHÍ
1  Thuế trước bạ 10% 98,000,000
2  Lệ phí đăng ký cấp biển số xe Tỉnh 1,000,000
3  Lệ phí đăng kiểm 340,000
4 Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1,560,000
5  Bảo hiểm TNDS + người ngồi xe 953,000
TỔNG CỘNG 101,853,000
PHƯƠNG THỨC TRẢ THẲNG:
Tiền xe: 980,000,000
Chi phí đăng ký: 101,853,000
Chi phí lăn bánh ( hoàn tất biển số ) 1,081,853,000
PHƯƠNG THỨC TRẢ GÓP:
Khách hàng trả trước: 15% 147,000,000
Ngân Hàng hỗ trợ : 85% 833,000,000
Chi phí đăng ký: 101,853,000
Chi phí đưa trước 248,853,000

Comments

comments